skip to Main Content

In deze privacyverklaring vindt u informatie over wat persoonsgegevens zijn, welke persoonsgegevens wij hebben verzameld, hoe die opgeslagen zijn, wat uw rechten zijn en hoe lang deze gegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle leden van de Vereniging Kind & Slaap.

Gegevens Vereniging Kind en Slaap
Sterkselseweg 65
5591VE Heeze

KvK-nummer: 65594541

www.kindenslaap.com
adm@kindenslaap.com

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent. De persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking hebben zijn: – uw voor- en achternaam
– titel
– werkadres
– e-mailadres
– professie

Verwerking persoonsgegevens
Voor de Vereniging Kind & Slaap verwerken wij uw gegevens. Hieronder verstaan wij: het verzamelen, bewaren, bijwerken, raadplegen, gebruiken, verwijderen en ter beschikking stellen voor leden van de vereniging. De persoonsgegevens zijn opgenomen op het beschermde deel van de website, www.kindenslaap.com, en alleen beschikbaar voor leden. Het verwerken van de gegevens is alleen mogelijk door de secretaris van de vereniging.

Doeleinden
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: versturen van een o.a. contributie betalingsverzoek, notulen en agenda’s, informeren over activiteiten, het in contact brengen van andere professionals met u en voor uw account op onze website. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. Daarnaast verkopen wij uw persoonsgegevens nooit door aan derden.

Rechten
Zijn uw persoonsgegevens, onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de bovengenoemde doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Onder correctie valt verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. U kan een e-mail sturen naar info@kindenslaap.com voor een verzoek voor correctie of voor meer informatie omtrent uw persoonsgegevens.

Bewaring persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u lid bent van de vereniging. Na opzegging van uw lidmaatschap worden uw gegevens binnen 1 maand verwijderd.

Back To Top