skip to Main Content

De diagnostiek en behandeling van slaapproblemen/-stoornissen bij kinderen is erg complex en vraagt meestal om een multidisciplinaire aanpak.

We hebben deze Vereniging in 2015 opgezet vanuit een bestaande samenwerking tussen enkele slaapcentra in Nederland en zijn inmiddels uitgegroeid tot een groep van meer dan 90 specialisten vanuit zowel Nederland als ook uit België! De volgende beroepsverenigingen worden vertegenwoordigd: NVK, NVN, NVKN, NSWO, NVO, NVAVG, AJN en NVVP

Ons doel is om de patientenzorg te verbeteren door o.a. het opstellen van protocollen en richtlijnen, geven van nascholing en onderwijs aan specialisten (in opleiding) en casuïstiek besprekingen en bijdragen aan wetenschappelijke ontwikkelingen, door het houden van twee wetenschappelijke vergadering per jaar, het inbrengen van onderwerpen op binnen- en buitenlandse congressen en symposia, en het stimuleren en waar mogelijk op elkaar afstemmen van nationaal en internationaal onderzoek.

Lidmaatschap

Het Lidmaatschap van de Werkgroep Kind en Slaap staat open voor alle medisch specialisten, physician assistents, psychologen, orthopedagogen, pedagogische medewerkers en verpleegkundig specialisten die zich bezighouden met diagnostiek en behandeling van slaapproblemen/-stoornissen bij kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Voor meer informatie zie lidmaatschap.

Meer over lidmaatschap

Lidmaatschap geeft geen keurmerk/garantie voor de zorg die de afzonderlijke leden bieden. Ieder lid levert zorg volgens zijn/haar eigen beroepscode. De VKS staat niet garant voor de geleverde zorg van leden.

Back To Top