skip to Main Content

De diagnostiek en behandeling van slaapproblemen/-stoornissen bij kinderen is erg complex en vraagt meestal om een multidisciplinaire aanpak.

We hebben deze Vereniging in 2015 opgezet vanuit een bestaande samenwerking tussen enkele slaapcentra in Nederland en zijn inmiddels uitgegroeid tot een groep van meer dan 90 specialisten vanuit zowel Nederland als ook uit België! De volgende beroepsverenigingen worden vertegenwoordigd: NVK, NVN, NVKN, NSWO, NVO, NVAVG, AJN en NVVP

Ons doel is om de patientenzorg te verbeteren door o.a. het opstellen van protocollen en richtlijnen, geven van nascholing en onderwijs aan specialisten (in opleiding) en casuïstiek besprekingen en bijdragen aan wetenschappelijke ontwikkelingen, door het houden van twee wetenschappelijke vergadering per jaar, het inbrengen van onderwerpen op binnen- en buitenlandse congressen en symposia, en het stimuleren en waar mogelijk op elkaar afstemmen van nationaal en internationaal onderzoek.

Lidmaatschap

Het Lidmaatschap van de Werkgroep Kind en Slaap staat open voor alle medisch specialisten, physician assistents, psychologen, orthopedagogen, pedagogische medewerkers en verpleegkundig specialisten die zich bezighouden met diagnostiek en behandeling van slaapproblemen/-stoornissen bij kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Voor meer informatie zie lidmaatschap.

Meer over lidmaatschap

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is Vereniging Kind en Slaap niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Geldigheid van weergegeven prijzen
Als door een kennelijke typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden is besteld, kan Vereniging Kind en Slaap weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Prijzen zijn geldig op het moment van publicatie op deze site, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Informatie van derden
Vereniging Kind en Slaap is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Back To Top