skip to Main Content

De Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL), de Vereniging Kind en Slaap (VKS) en de Nederlandse vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO) stellen vast dat de zorg rondom slaapstoornissen en dan in het bijzonder obstructief slaap apneu, opnieuw via de media, negatief onder de aandacht wordt gebracht.

Dit maal betreft het een interview met Sjaak Wijma , voorzitter van het Zorg Instituut Nederland, van 5 oktober 2020 in het Algemeen Dagblad, betreffende het schrappen van vergoedingen uit het basispakket. Wijma suggereert, zonder onderbouwing met data, dat er iets mis is met de zorg van de slaapcentra in de ziekenhuizen. Hij veronderstelt dat de onderbouwing van de behandeling van slaap apneu wetenschappelijk niet voldoende is. De slaapbehandelaren moeten maar eens gaan aantonen dat wat zij doen ook zinnig is; niet met een ultimatum, maar met een resultaat afspraak.

Op 29 juni 2020 is in een ingezonden brief in de NRC door de voorzitter van de SVNL een oproep gedaan aan de Nederlandse Zorg Autoriteit om in gesprek te gaan. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en heeft bij ons een positieve indruk achtergelaten.

Als slaapverenigingen maken we ons zorgen over de toename van grootschalig (commercieel) screenen op slaap apneu, met als gevolg ongewenste overdiagnostiek en -behandeling.

Dit gaat voorbij aan de landelijke en gemeenschappelijke opdracht tot doelmatige zorg en de juiste zorg op de juiste plek. Ontwikkelingen die wij als SVNL, VKS en de NSWO van harte ondersteunen. Oftewel, de juiste diagnostiek moet op de juiste plek worden ingezet, in dit geval door zorgprofessionals met aantoonbare kennis op het gebied van slaapstoornissen.

Zoals onze leden al in eerdere gesprekken met het Zorg Instituut Nederland hebben aangegeven vinden wij het onze taak om de processen rondom slaapapneu zorg te optimaliseren. Hierbij dienen echter wel realistische tijdspaden en personele investeringen te worden gehanteerd.

Het verbaast ons dat het Zorg Instituut Nederland de media zoek voor communicatie over op handen zijnde verbetersignalementen.

Het is kwetsend voor zowel de patiënten als de zorgprofessionals om te suggereren dat slaap apneu behandeling geen plaats zou hebben in het basis pakket. Specifiek is dit schadelijk voor patiënten die het obstructief slaap apneu syndroom hebben (de ziekte) en niet diegenen die alleen maar een verhoogd aantal ademstops  tijdens  de slaap hebben om andere reden.

Wanneer op de juiste gronden de diagnose obstructief slaap apneu syndroom wordt gesteld én een bij de patiënt passende behandeling wordt gestart is er wel degelijk winst op gezondheid, welzijn en besparing in (zorg)kosten.

Graag zetten we de verbetering van de zorg in het belang van de patiënt in gezamenlijkheid voort.

Namens de voorzitters van de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland, de Vereniging Kind en Slaap en de Nederlandse vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek: Prof. dr. Gert Jan Lammers, mw. N.G.J. Wolters en Prof. dr.Ysbrand D. Van der Werf

Dit is een reactie op het artikel ‘Bezem door het basispakket: niet-effectieve zorg niet langer vergoed‘ in het Algemeen Dagblad van 5 oktober 2020.

Back To Top