skip to Main Content

Jaarlijks congres Slaapproblemen bij jonge kinderen 8 mei 2019 Jaarbeurs Utrecht

Datum: 8 mei 2019
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Jaarbeurs Utrecht

Op woensdag 8 mei 2019 organiseren Vakblad Vroeg en Euregionaal Congresburo een congres over slapen en slaapproblemen bij kinderen in de baby- peuter- en kleuterleeftijd.

Het congres is bedoeld voor alle professionals die met jonge kinderen en hun ouders werken. Het congres, dat plaatsvindt in de Jaarbeurs te Utrecht, bestaat uit twee plenaire lezingen en zes verschillende deelsessies.
De laatste jaren kampen steeds meer jonge kinderen met in- en doorslaapproblemen. Problemen die veel invloed hebben op zowel het kind als de ouders. Slecht slapen is niet goed voor de ontwikkeling van het kind, maar is evenmin bevorderlijk voor de ouder-kindrelatie. Ouders lijken soms wel continue met een jetlag te leven. Net als hun kind slapen ze slecht en toch moeten ze de volgende dag gewoon weer verder. Hierdoor kunnen ze weinig hebben en nauwelijks meer sensitief op hun kind reageren. De strijd en de problemen die in het gezin kunnen zeer hardnekkig en moeilijk te beïnvloeden zijn.
Voor zorgprofessionals betekent dit dat ze goed moeten weten wanneer er sprake is van een normale ontwikkeling en wanneer het gaat om aangeleerd gedrag of pathologie. Welke eerste hulp kunnen ze bieden aan ouders van baby’s, peuters en kleuters die worstelen met in- en doorslapen? Wanneer moeten ze doorverwijzen naar specialisten? Hoe kunnen ze ouders, die zelf al zo moe zijn, op een goede manier begeleiden? Wat is daarvoor nodig?
Tijdens het congres komen allerlei aspecten aan bod van slaap- en slaapproblemen op de baby, peuter- en kleuterleeftijd.

Back To Top