skip to Main Content

28 juni 2022 Symposium Kind, slaap en brein – Antropia Driebergen

Datum: 28 juni 2022
Gehele dag evenement
Locatie: Antropia Driebergen

Praktische adviezen bij slaapproblemen bij kinderen (van in de buik tot aan de bar) 

Geachte collega,

 

Iedere zorgprofessional die met kinderen en jongeren werkt, komt het tegen in de praktijk: slaapproblemen! Soms als primair probleem, maar vaak interfererend met andere problematiek, variërend van schoolverzuim tot psychiatrische of neurologische problemen of een ontwikkelingsachterstand. Daarmee is slaap dan ook bij uitstek een multidisciplinaire aangelegenheid. In 2020 organiseerden wij vanuit meerdere beroepsverenigingen voor het eerst een studiedag waarin de slaap centraal stond. Ook nu weer zullen we stilstaan bij de wisselwerking tussen Kind, Slaap en Brein, gezien vanuit diverse invalshoeken, van het nog niet geboren kind tot de stappende puber. De insteek is informatief en vooral praktisch: u kunt het geleerde direct in de praktijk brengen.
Dus bent u als zorgprofessional werkzaam met kinderen van 0 tot 19 jaar, die kampen met slaapproblemen en eventuele co-morbiditeit? Kom dan ook!

 

de cursusleiding,

Dominique Bosman, arts M&G en jeugdarts, AJN Jeugdartsen Nederland
Jeroen Dudink, kinderarts-neonatoloog, voorzitter Kind en Slaap
Iris Hogerwerf, arts M&G en jeugdarts, AJN Jeugdartsen Nederland
Jeannette Hop, kinder- en jeugdpsychiater, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de NVVP
Laurien Teunissen, neuroloog en somnoloog, voorzitter werkgroep slaapwaakstoornissen van de NVN

 

Kind, Slaap en Brein is een initiatief van de werkgroep slaapwaakstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Vereniging Kind en Slaap en wordt ondersteund door de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de NVVP, AJN Jeugdartsen Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

 

Programma en aanmelden:
www.debaar.net/kindslaapenbrein

 

Back To Top