skip to Main Content
J. Goris de Geus

J. Goris – de Geus
Kinderarts en somnoloog bij ziekenhuis Zorgsaam en praktijk MEMO

Mijn functie is kinderarts en somnoloog bij ziekenhuis Zorgsaam, een algemeen perifeer ziekenhuis, en praktijk MEMO, een tweedelijns GGZ centrum. Deze combinatie van functies maakt het een optimale omgeving om de slaapgeneeskunde in volle omvang te kunnen bedrijven. Ik werk graag samen met de andere partners in de keten om de zorg voor kinderen met slaapproblemen zo optimaal mogelijk vorm te geven.

Back To Top